Regulamin rezerwacji i wypożyczenia NaDoczepke.pl

 1. Wypełnienie formularza nie jest potwierdzeniem dostępności sprzętu. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zaproponowania zmiany sprzętu lub anulowania rezerwacji w przypadku braku dostępności sprzętu w wybranym terminie. W przypadku zaistnienia takich okoliczności kontakt nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności.
 2. W celu wypożyczenia sprzętu Wypożyczający musi przedstawić Wynajmującemu dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wpłacić z góry kwotę za wynajem i zwrotną kaucję.
 3. Wypożyczenie sprzętu po godzinie 17 powoduje, że za ten dzień opłata nie jest pobierana. Okres wypożyczenia liczony jest w takim wypadku od dnia następnego. Zwrot sprzętu musi nastąpić w dniu zakończenia umowy do godziny 20:00.
 4. W przypadku skrócenia umowy przez Wypożyczającego wniesiona opłata za wynajem nie podlega zwrotowi.
 5. Chęć przedłużenia Wypożyczający powinien zgłosić Wynajmującemu.
 6. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie za każdy kolejny dzień naliczana jest opłata równa cenie za pierwszy dzień wypożyczenia sprzętu, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie nadoczepke.pl.
 7. Przyczepki rowerowenosidła turystyczne, kiedy nie są używane, powinny być w miarę możliwości przechowywane tak, żeby nie były wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku zamoknięcia sprzętu powinien on być zostawiony do wyschnięcia bez zwijania/składania (zwłaszcza pokrowce/folie przeciwdeszczowe).
 8. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu może zostać naliczona dodatkowa opłata od 30 do 60 zł w zależności od stopnia zabrudzenia. W przypadku trudnych do usunięcia plam opłata może być wyższa.
 9. Za każdą dziurę zrobioną w poszyciu przyczepki dla dzieci będzie potrącone z kaucji od 100 do 150 zł.
 10. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia uniemożliwiającego naprawę sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia takiego samego sprzętu w ciągu 14 dni kalendarzowych lub zwrotu jego wartości w gotówce.
 11. Maksymalne obciążenie dla sprzętów wynosi: przyczepka jednoosobowa - 34 kg, dwuosobowa - 45 kg, nosidło turystyczne i fotelik rowerowy: 22 kg, platforma na 2 rowery: 46 kg, platforma na 3-4 rowery: 60 kg.
 12. Przewożenie zwierząt w przyczepkach dla dzieci Thule jest zabronione, nie są dostosowane do transportu ŻADNYCH zwierząt. Dla psów / kotów mamy specjalny model przyczepki.
 13. Wypożyczony sprzęt (w szczególności przyczepki rowerowe) nie powinien być pozostawiony bez nadzoru dorosłych i pozostawiony dzieciom do zabawy. Może się to skończyć uszkodzeniem niektórych delikatniejszych elementów (folie i moskitiery). Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.
 14. Nie należy samodzielnie smarować żadnych elementów ruchomych przyczepek w szczególności osi tylnych kół oraz sworzni na których są mocowane przednie koła spacerowe.
 15. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy awarii wypożyczonego sprzętu prosimy o niezwłoczny kontakt i nie dokonywanie żadnych napraw bez uzgodnienia z Wynajmującym.